SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HUTWELL

HERZSCHLAG / WAL  |  NAR:  2017  | ŠT-REG: HRA-004

 

  • vynikajúca produkcia mlieka
  • výborné prírastky  a zatriedenie mäsa
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 126/61 Mlieko Kg: 1209 Rámec R: 114
FW: 104 Tuk kg/% : 46/-0.05 Osvalenie: 106
Prírastky: 117 Bielk. kg/% 38/-0.06 Končatiny: 99
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 94 Vemeno: 107
Produkčný život 102 Dojiteľnosť: 111 Telenie: 113
Kappa C: AB Beta C: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka panvy úzka
široká 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 115
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 121
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 87
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 08/2018