SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HEIDUCK

HUMID / DIONIS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HUS-011

 

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100. dni (850) 2585 3,93 102 3,18 82
1. laktácie (155 6755 4,11 278 3,34 225
2. laktácie (90) 7454 4,16 310 3,41 254
3. laktácie (51) 8198 4,04 332 3,36 276
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • výborné vemená
  • vlastná plodnosť +1%

 

DE a AT
GZW/R: 125/98 Mlieko Kg: 494 Rámec R: 106
FW: 120 Tuk kg/% : 9/-0.14 Osvalenie: 103
Prírastky: 119 Bielk. kg/% 14/-0.04 Končatiny: 96
Mäso trieda: 115 Som. bunky: 107 Vemeno: 102
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 99
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 109
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 97
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018