SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HEIDUCK

HUMID / DIONIS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HUS-011

 

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100. dni (850) 2585 3,93 102 3,18 82
1. laktácie (155 6755 4,11 278 3,34 225
2. laktácie (90) 7454 4,16 310 3,41 254
3. laktácie (51) 8198 4,04 332 3,36 276
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • výborné vemená
  • vlastná plodnosť +1%

 

DE a AT
GZW/R: 126/98 Mlieko Kg: 541 Rámec R: 107
FW: 121 Tuk kg/% : 12/-0.13 Osvalenie: 103
Prírastky: 119 Bielk. kg/% 16/-0.04 Končatiny: 97
Mäso trieda: 116 Som. bunky: 105 Vemeno: 103
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 99
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 113
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné pevné 100
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 110
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 08/2018