SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HEIDUCK

HUMID / DIONIS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HUS-011

 

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100. dni (3599) 2572 3,88 100 3,15 81
1. laktácie (2636) 6912 4,05 280 3,37 233
2. laktácie (718) 7914 4,08 323 3,46 274
3. laktácie (74) 8179 4,06 332 3,36 275
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • výborné vemená
  • vlastná plodnosť +1%

 

DE a AT
GZW/R: 124/99 Mlieko Kg: 460 Rámec R: 106
FW: 120 Tuk kg/% : 8/-0.14 Osvalenie: 104
Prírastky: 119 Bielk. kg/% 13/-0.04 Končatiny: 93
Mäso trieda: 115 Som. bunky: 106 Vemeno: 100
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 98
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 97
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 110
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 106