SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

VOLLWERT

REUMUT / ILION  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: RMT-001
  • výborná produkcia
  • skvostné vemená
  • dlhý produkčný život
  • vlastná plodnosť +2
DE a AT
GZW/R: 127/95 Mlieko Kg: 761 Rámec R: 97
FW: 108 Tuk kg/% : 24/-0.1 Osvalenie: 93
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 34/0.08 Končatiny: 101
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 107 Vemeno: 112
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 90
Hĺbka tela plytké
hlboké 84
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 115
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 12/2018