SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

VOLLWERT

REUMUT / ILION  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: RMT-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1336) 2740 3,94 108 3,23 88
 1.laktácia (574) 7557 4,07 307 3,50 264
 2.laktácia (4 ) 9178 4,32 396 3,36 308
           
  • výborná produkcia
  • skvostné vemená
  • dlhý produkčný život
  • vlastná plodnosť +2
DE a AT
GZW/R: 119/97 Mlieko Kg: 573 Rámec R: 97
FW: 108 Tuk kg/% : 18/-0.07 Osvalenie: 91
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 26/0.08 Končatiny: 101
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 107 Vemeno: 110
Produkčný život 98 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 91
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 115
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 120
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 106