SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WIBERG

WILLENBERG / RUMGO  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLB-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (23) 2135 3,98 85 3,08 66
1. laktácie ()          
2. laktácie ()          
  • ideálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 117/82 Mlieko Kg: 11 Rámec R: 95
FW: 106 Tuk kg/% : 20/0.26 Osvalenie: 103
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 5/0.06 Končatiny: 108
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 112 Vemeno: 95
Produkčný život 112 Dojiteľnosť: 89 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 91
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 107