SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WIBERG

WILLENBERG / RUMGO  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLB-002
  • ideálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 125/71 Mlieko Kg: 360 Rámec R: 102
FW: 104 Tuk kg/% : 32/0.22 Osvalenie: 97
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 13/0.01 Končatiny: 108
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 116 Vemeno: 103
Produkčný život 118 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 90
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 94
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 08/2018