SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WIBERG

WILLENBERG / RUMGO  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLB-002
  • ideálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 124/73 Mlieko Kg: 323 Rámec R: 97
FW: 106 Tuk kg/% : 29/0.2 Osvalenie: 95
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 12/0 Končatiny: 108
Mäso trieda: 103 Som. bunky: 116 Vemeno: 103
Produkčný život 116 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 92
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018