SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

MAILAND

MG / ZAHNER  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: MG-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (32) 2840 3,9 111 3,22 92
           
           

 

  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 122/91 Mlieko Kg: 602 Rámec R: 117
FW: 115 Tuk kg/% : 26/0.01 Osvalenie: 100
Prírastky: 122 Bielk. kg/% 28/0.09 Končatiny: 99
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 105 Vemeno: 99
Produkčný život 99 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 97
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 115
Šírka panvy úzka
široká 117
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 117
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 114
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka
strmá 92
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 88
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 08/2018