SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

MAILAND

MG / ZAHNER  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: MG-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (32) 2840 3,9 111 3,22 92
           
           

 

  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 124/92 Mlieko Kg: 690 Rámec R: 117
FW: 115 Tuk kg/% : 29/0 Osvalenie: 101
Prírastky: 122 Bielk. kg/% 31/0.09 Končatiny: 99
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 101 Vemeno: 99
Produkčný život 100 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 96
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 115
Šírka panvy úzka
široká 116
Hĺbka tela plytké
hlboké 113
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 116
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 115
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 112
Sponka mäkka
strmá 91
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 87
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 12/2018