SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

IO Pp*

ISARIO P*S / HUMPERT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: RSS-024

 

  • harmonický typ
  • ľahké telenie
  • zlepšuje znaky zdravia
DE-AT-CZ
GZW/R: 118/69 Mlieko Kg: 662 Rámec R: 101
FW: 92 Tuk kg/% : 24/-0.04 Osvalenie: 100
Prírastky: 85 Bielk. kg/% 20/-0.04 Končatiny: 106
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 105 Vemeno: 114
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 93 Telenie: 113
Kappa C: AA Beta C: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 101
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 100
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 92
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 118