SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

IO Pp*

ISARIO P*S / HUMPERT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: RSS-024

 

  • harmonický typ
  • ľahké telenie
  • zlepšuje znaky zdravia
DE-AT-CZ
GZW/R: 121/68 Mlieko Kg: 704 Rámec R: 101
FW: 91 Tuk kg/% : 28/-0.02 Osvalenie: 101
Prírastky: 85 Bielk. kg/% 23/-0.02 Končatiny: 106
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 105 Vemeno: 116
Produkčný život 119 Dojiteľnosť: 93 Telenie: 113
Kappa C: AA Beta C: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 101
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 99
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 118


Dáta aktualizovane k 12/2018