SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

IO Pp*

ISARIO P*S / HUMPERT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: RSS-024

 

  • harmonický typ
  • ľahké telenie
  • zlepšuje znaky zdravia
DE-AT-CZ
GZW/R: 121/64 Mlieko Kg: 756 Rámec R: 99
FW: 91 Tuk kg/% : 29/-0.03 Osvalenie: 101
Prírastky: 85 Bielk. kg/% 24/-0.03 Končatiny: 107
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 104 Vemeno: 115
Produkčný život 119 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 109
Kappa C: AA Beta C: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 100
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 82
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 118


Dáta aktualizovane k 08/2018