SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

MAISTRE

MOUNTEVER / HEIDUCK  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: MG-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (8) 2835 3,99 113 3,03 86
 1.laktácia (1)  7723 3,86 298 3,28 253
 2.laktácia () 7986        
 3.laktácia () 9211        
  • vysoké prírastky
  • optimálny na jalovice
  • dlhý produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 120/79 Mlieko Kg: 942 Rámec R: 117
FW: 97 Tuk kg/% : 27/-0.14 Osvalenie: 88
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 24/-0.1 Končatiny: 104
Mäso trieda: 92 Som. bunky: 99 Vemeno: 102
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 116
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 119
Dĺžka panvy krátka
dlhá 116
Šírka panvy úzka
široká 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky čisté 100