SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WORLDWIDE

WILLE / RAU  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (2) 2389 4,31 103 3,36 80
           
           

 

  • vynikajúce prírastky
  • vlastná plodnosť +2%
  • výborné znaky zdravia
  • vyrovnaný typ
DE a AT
GZW/R: 119/91 Mlieko Kg: 647 Rámec R: 109
FW: 98 Tuk kg/% : 29/0.03 Osvalenie: 88
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 32/0.11 Končatiny: 111
Mäso trieda: 96 Som. bunky: 99 Vemeno: 100
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 110 Telenie: 110
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 111
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 120
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 102
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 115
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 82
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 08/2018