SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WORLDWIDE

WILLE / RAU  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (432) 2806 4,03 113 3,23 91
1.(279) 7546 4,19 316 3,49 264
2.(6) 9389 4,24 398 3,51 329

 

  • vynikajúce prírastky
  • vlastná plodnosť +2%
  • výborné znaky zdravia
  • vyrovnaný typ
DE a AT
GZW/R: 118/94 Mlieko Kg: 622 Rámec R: 111
FW: 97 Tuk kg/% : 28/0.03 Osvalenie: 87
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 31/0.12 Končatiny: 112
Mäso trieda: 96 Som. bunky: 94 Vemeno: 99
Produkčný život 101 Dojiteľnosť: 111 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 112
Dĺžka panvy krátka
dlhá 108
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 113
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 117
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 123
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 116
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 82
Čistota vemena pacecky čisté 100