SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WINNIE

WALDBRAND / WEINOLD  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WAL-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (79) 2486 3,99 99 3,35 83
1.laktácia (57)  7038 4,04 284 3,56 251
2.laktácia (6) 7272 4,02 292 3,63 264

 

  • vynikajúce prírastky
  • predlžuje produkčný život
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
DE-AT-CZ
GZW/R: 115/83 Mlieko Kg: 401 Rámec R: 113
FW: 100 Tuk kg/% : 19/0.03 Osvalenie: 107
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 16/0.03 Končatiny: 100
Mäso trieda: 96 Som. bunky: 108 Vemeno: 93
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 113 Telenie: 98
Kappa C: AA Beta C: A1A1

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka panvy úzka
široká 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 89
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 89
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 95
Hĺbka vemena hlboké
plytké 95
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 96