SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WURZL

WAL / RAU  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-046
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (323) 2602 4,09 107 3,13 82
1. laktácie (279) 7000 4,25 298 3,38 236
2. laktácie (102) 7905 4,29 339 3,50 277
  • harmonický typ
  • predlžuje produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 117/96 Mlieko Kg: 528 Rámec R: 101
FW: 93 Tuk kg/% : 20/-0.02 Osvalenie: 106
Prírastky: 101 Bielk. kg/% 20/0.02 Končatiny: 110
Mäso trieda: 102 Som. bunky: 111 Vemeno: 99
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 117
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 113
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 85
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 94
Čistota vemena pacecky
čisté 95


Dáta aktualizovane k 12/2018