SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WURZL

WAL / RAU  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-046
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (323) 2602 4,09 107 3,13 82
1. laktácie (279) 7000 4,25 298 3,38 236
2. laktácie (102) 7905 4,29 339 3,50 277
  • harmonický typ
  • predlžuje produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 118/95 Mlieko Kg: 542 Rámec R: 102
FW: 92 Tuk kg/% : 20/-0.03 Osvalenie: 106
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 21/0.02 Končatiny: 110
Mäso trieda: 101 Som. bunky: 114 Vemeno: 100
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 114
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 85
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 95


Dáta aktualizovane k 08/2018