SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WURZL

WAL / RAU  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-046
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (429) 2601 4,11 107 3,16 82
1. laktácie (325) 6952 4,24 295 3,38 235
2.laktácie (236) 7734 4,21 326 3,48 269
3. laktácie (141) 8422 4,18 352 3,43 289
  • harmonický typ
  • predlžuje produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 117/97 Mlieko Kg: 484 Rámec R: 101
FW: 94 Tuk kg/% : 17/-0.04 Osvalenie: 105
Prírastky: 102 Bielk. kg/% 19/0.03 Končatiny: 106
Mäso trieda: 103 Som. bunky: 115 Vemeno: 99
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 94 Telenie: 116
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 113
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 109
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 103
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 92
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 80
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 86
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 96
Čistota vemena pacecky
čisté 96