SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WISMUT

WILDWUCHS / VANSTEIN  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLD-001
  • výborný obsah zložiek
  • extrémny produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 118/94 Mlieko Kg: -33 Rámec R: 102
FW: 97 Tuk kg/% : 13/0.19 Osvalenie: 96
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 17/0.24 Končatiny: 105
Mäso trieda: 98 Som. bunky: 103 Vemeno: 110
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 113
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 96
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 127
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2018