SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WISMUT

WILDWUCHS / VANSTEIN  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLD-001
  • výborný obsah zložiek
  • extrémny produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 117/93 Mlieko Kg: 27 Rámec R: 103
FW: 96 Tuk kg/% : 14/0.17 Osvalenie: 97
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 18/0.23 Končatiny: 106
Mäso trieda: 97 Som. bunky: 99 Vemeno: 111
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 114
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 127
Čistota vemena pacecky
čisté 96


Dáta aktualizovane k 08/2018