SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WISMUT

WILDWUCHS / VANSTEIN  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLD-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (679) 2551 4,09 104 3,34 85
 1.laktácia (396)  6922 4,25 294 3,60 249
 2.laktácia (4 ) 7335 4,28 314 3,49 256
  • výborný obsah zložiek
  • extrémny produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 117/95 Mlieko Kg: -15 Rámec R: 103
FW: 97 Tuk kg/% : 12/0.17 Osvalenie: 96
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 15/0.21 Končatiny: 104
Mäso trieda: 98 Som. bunky: 103 Vemeno: 109
Produkčný život 109 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 113
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 126
Čistota vemena pacecky
čisté 97