SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

WISMUT

WILDWUCHS / VANSTEIN  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLD-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (679) 2551 4,09 104 3,34 85
 1.laktácia (396)  6922 4,25 294 3,60 249
 2.laktácia (4 ) 7335 4,28 314 3,49 256
  • výborný obsah zložiek
  • extrémny produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 118/96 Mlieko Kg: 15 Jatočná výťaž.: 91
FW: 96 Tuk kg/% : 12/0.15 Vitalita: 121
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 15/0.19 Plodnosť: 112
Mäso trieda: 98 Som. bunky: 101 Zdravie vemena: 105
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 113
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 103
Osvalenie min
max 94
Končatiny min
max 104
Vemeno min
max 111
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 108
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Rozm. zad. ceckov min
max 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 126
Čistota vemena pacecky
čisté 96