SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

ECHT

EVEREST / RAVE  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: ERT-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (188) 2664 4,05 108 3,24 86
1. laktácie (4) 6403 4,16 267 3,51 225
2. laktácie ()          
  • vynikajúca produkcia
  • ideálny na jalovice
  • super vemená
  • výborné zatriedenie mäsa
  • vlastná plodnosť +2
DE-AT-CZ
GZW/R: 112/90 Mlieko Kg: 734 Rámec R: 91
FW: 95 Tuk kg/% : 32/0.02 Osvalenie: 107
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 32/0.07 Končatiny: 100
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 105 Vemeno: 102
Produkčný život 91 Dojiteľnosť: 113 Telenie: 115
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 85
Dĺžka panvy krátka
dlhá 90
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 85
Sponka mäkka
strmá 116
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 85
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 123
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 108