SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

MUPFEL Pp

MUNGO Pp / RUAKANA  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: MAF-037  | Podiel %R holsteina:7

hlavny

  • heterozygotne bezrohý
  • výborné osvalenie
  • optimálny na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 119/92 Mlieko Kg: 945 Rámec R: 85
FW: 101 Tuk kg/% : 28/-0.13 Osvalenie: 109
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 27/-0.07 Končatiny: 112
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 98 Vemeno: 92
Produkčný život 100 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 82
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 82
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 112
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 115
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 94
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2018