SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

MUPFEL Pp

MUNGO Pp / RUAKANA  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: MAF-037  | Podiel %R holsteina:7

hlavny

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (772) 2731 4,03 110 3,16 86
1. laktácie (54) 7685 4,00 308 3,43 264

 

  • výborné osvalenie
  • optimálny na jalovice
  • heterozygotne bezrohý
DE-AT-CZ
GZW/R: 116/94 Mlieko Kg: 903 Rámec R: 84
FW: 103 Tuk kg/% : 27/-0.13 Osvalenie: 105
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 26/-0.07 Končatiny: 113
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 96 Vemeno: 89
Produkčný život 94 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 117
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 82
Dĺžka panvy krátka
dlhá 90
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 117
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 79
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 112
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 117
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 90
Čistota vemena pacecky
čisté 107