SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

MINNESOTA

MANITOBA / WEINOLD  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: MAF-038
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (95 ) 2615 3,96 104 3,22 84
1. laktácie (89)  6953 4,09 284 3,41 237
2. laktácie (72)  8396 4,19 352  3,50  294
3. laktácie (29)  9691 4,12 400  3,48  337
  • vysoká produkcia mlieka
  • výborné končatiny
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
DE a AT
GZW/R: 115/91 Mlieko Kg: 798 Rámec R: 115
FW: 87 Tuk kg/% : 18/-0.19 Osvalenie: 83
Prírastky: 91 Bielk. kg/% 22/-0.08 Končatiny: 114
Mäso trieda: 82 Som. bunky: 104 Vemeno: 108
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 105 Telenie: 86
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 120
Dĺžka panvy krátka
dlhá 116
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 118
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 118
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 88
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 08/2018