SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

MINNESOTA

MANITOBA / WEINOLD  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: MAF-038
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (223) 2587 4,05 105 3,24 84
1. laktácie (127)  7017 4,11 288 3,42 240
2. laktácie (78)  8325 4,16 346  3,49  290
3. laktácie (66)  9096 4,14 376  3,47  315
  • vysoká produkcia mlieka
  • výborné končatiny
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
DE a AT
GZW/R: 112/94 Mlieko Kg: 727 Rámec R: 117
FW: 85 Tuk kg/% : 18/-0.14 Osvalenie: 83
Prírastky: 91 Bielk. kg/% 22/-0.04 Končatiny: 107
Mäso trieda: 81 Som. bunky: 106 Vemeno: 104
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 102 Telenie: 86
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 121
Dĺžka panvy krátka
dlhá 116
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 120
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 114
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 110
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 86
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 87
Čistota vemena pacecky
čisté 97