SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

MINNESOTA

MANITOBA / WEINOLD  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: MAF-038
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (95 ) 2615 3,96 104 3,22 84
1. laktácie (89)  6953 4,09 284 3,41 237
2. laktácie (72)  8396 4,19 352  3,50  294
3. laktácie (29)  9691 4,12 400  3,48  337
  • vysoká produkcia mlieka
  • výborné končatiny
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
DE a AT
GZW/R: 112/92 Mlieko Kg: 778 Rámec R: 113
FW: 85 Tuk kg/% : 18/-0.18 Osvalenie: 84
Prírastky: 90 Bielk. kg/% 22/-0.07 Končatiny: 114
Mäso trieda: 80 Som. bunky: 103 Vemeno: 109
Produkčný život 111 Dojiteľnosť: 103 Telenie: 85
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 119
Dĺžka panvy krátka
dlhá 113
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 119
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 119
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 116
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 88
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2018