SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

ZORBA

ZAUBER / RESS  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: ZAR-001
  • zdravé vemená
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje  produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 115/68 Mlieko Kg: 284 Rámec R: 95
FW: 101 Tuk kg/% : 19/0.09 Osvalenie: 105
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 6/-0.05 Končatiny: 117
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 107 Vemeno: 103
Produkčný život 117 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 98
Kappa C: AB Beta C: A1A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 94
Dĺžka panvy krátka
dlhá 92
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 117
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 114
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 93
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 102
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 08/2018