SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

ZORBA

ZAUBER / RESS  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: ZAR-001
  • zdravé vemená
  • znižuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje  produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 114/68 Mlieko Kg: 242 Rámec R: 95
FW: 105 Tuk kg/% : 16/0.08 Osvalenie: 105
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 5/-0.05 Končatiny: 118
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 106 Vemeno: 101
Produkčný život 116 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 97
Kappa C: AB Beta C: A1A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 107
Sponka mäkka
strmá 117
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 90
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 113
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 108