SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

OTHELLO

HUPSOL / VANSTEIN  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HUS-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (183)  2649 3,86 102 3,03 80
1. laktácie (168)  7278  4,00  291 3,22  234
2. laktácia (93)  8141 4,12 335

3,37

274
3. laktácia (2) 7651 4,02 308

3,36

257
  • vlastná plodnosť +1%
  • Výborné prírastky
  • vynikajúce vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/94 Mlieko Kg: 697 Rámec R: 116
FW: 93 Tuk kg/% : 12/-0.2 Osvalenie: 91
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 11/-0.16 Končatiny: 98
Mäso trieda: 90 Som. bunky: 88 Vemeno: 119
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 119
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 113
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 120
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 121
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 114
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2018