SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

OTHELLO

HUPSOL / VANSTEIN  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HUS-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (183)  2649 3,86 102 3,03 80
1. laktácie (168)  7278  4,00  291 3,22  234
2. laktácia (93)  8141 4,12 335

3,37

274
3. laktácia (2) 7651 4,02 308

3,36

257
  • vlastná plodnosť +1%
  • Výborné prírastky
  • vynikajúce vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 115/93 Mlieko Kg: 749 Rámec R: 115
FW: 94 Tuk kg/% : 15/-0.2 Osvalenie: 89
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 13/-0.16 Končatiny: 98
Mäso trieda: 91 Som. bunky: 91 Vemeno: 118
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 105
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 117
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 107
Sponka mäkka
strmá 92
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 120
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 114
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 112
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 122
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 08/2018