SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

OTHELLO

HUPSOL / VANSTEIN  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HUS-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (183)  2649 3,86 102 3,03 80
1. laktácie (168)  7278  4,00  291 3,22  234
2. laktácia (93)  8141 4,12 335

3,37

274
3. laktácia (2) 7651 4,02 308

3,36

257
  • vlastná plodnosť +1%
  • Výborné prírastky
  • vynikajúce vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/95 Mlieko Kg: 718 Rámec R: 117
FW: 93 Tuk kg/% : 12/-0.21 Osvalenie: 89
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 12/-0.16 Končatiny: 97
Mäso trieda: 90 Som. bunky: 88 Vemeno: 119
Produkčný život 102 Dojiteľnosť: 114 Telenie: 103
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 117
Dĺžka panvy krátka
dlhá 119
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 113
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 117
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 117
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 119
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 99