SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

RUFUSS

RUREX / REPTEIT  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RMN-023
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (552) 6511 4,26 278 3,46 225
2. laktácie (191)  7275  4,30  313  3,63  264
3. laktácie (32)  7374  4,35  321  3,56  263
  •  mimoriadny obsah zložiek
  • vysoké prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
DE-AT-CZ
GZW/R: 110/97 Mlieko Kg: -112 Rámec R: 100
FW: 102 Tuk kg/% : 11/0.21 Osvalenie: 97
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 8/0.16 Končatiny: 107
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 110 Vemeno: 93
Produkčný život 98 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 95
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 86
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 118
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 88
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 12/2018