SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

RUFUSS

RUREX / REPTEIT  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RMN-023
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (552) 6511 4,26 278 3,46 225
2. laktácie (191)  7275  4,30  313  3,63  264
3. laktácie (32)  7374  4,35  321  3,56  263
  •  mimoriadny obsah zložiek
  • vysoké prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/97 Mlieko Kg: -84 Rámec R: 99
FW: 102 Tuk kg/% : 12/0.2 Osvalenie: 97
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 9/0.16 Končatiny: 107
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 109 Vemeno: 94
Produkčný život 99 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 96
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 96
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 117
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 88
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 08/2018