SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HOCHWURZE

HOCHKOGL / MADERA  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HW-045
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (66) 2688 3,68 99 3,12 84
1. laktácie (62) 7134 3,89 277 3,34 238
2. laktácie (55) 8060 3,97 320 3,41 275
3. laktácie (42) 8455 4,00 338 3,41 289
  • výrazne znižuje obsah somatických buniek
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 110/91 Mlieko Kg: 826 Rámec R: 103
FW: 89 Tuk kg/% : 5/-0.35 Osvalenie: 98
Prírastky: 93 Bielk. kg/% 20/-0.11 Končatiny: 101
Mäso trieda: 95 Som. bunky: 109 Vemeno: 102
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 106
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 122
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 115
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 12/2018