SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HOCHWURZE

HOCHKOGL / MADERA  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HW-045
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (201) 2704 3,86 104 3,21 87
1. laktácie (163) 7369 3,97 292 3,42 252
2. laktácie (59) 8086 3,98 322 3,42 277
3. laktácie (47) 8251 4,01 331 3,41 281
  • výrazne znižuje obsah somatických buniek
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 112/92 Mlieko Kg: 790 Rámec R: 104
FW: 90 Tuk kg/% : 5/-0.34 Osvalenie: 99
Prírastky: 93 Bielk. kg/% 19/-0.1 Končatiny: 101
Mäso trieda: 96 Som. bunky: 110 Vemeno: 102
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 108 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 123
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 117
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 107