SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HOCHWURZE

HOCHKOGL / MADERA  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HW-045
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (66) 2688 3,68 99 3,12 84
1. laktácie (62) 7134 3,89 277 3,34 238
2. laktácie (55) 8060 3,97 320 3,41 275
3. laktácie (42) 8455 4,00 338 3,41 289
  • výrazne znižuje obsah somatických buniek
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 110/91 Mlieko Kg: 786 Rámec R: 103
FW: 88 Tuk kg/% : 6/-0.33 Osvalenie: 100
Prírastky: 93 Bielk. kg/% 19/-0.11 Končatiny: 100
Mäso trieda: 95 Som. bunky: 109 Vemeno: 100
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 106 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 89
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 122
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 116
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 08/2018