SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

EVEREST

ERMUT / WINNIPEG  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: EGE-015
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (4426) 2885 4,11 119 3,12 90
1. laktácie (2932) 7739 4,17 323 3,41 264
2. laktácie (244) 8113 4,12 334 3,58 290
  • vynikajúca produkcia
  • ideálny na jalovice
  • výborné končatiny
DE a AT a CZ
GZW/R: 124/99 Mlieko Kg: 1113 Rámec R: 97
FW: 105 Tuk kg/% : 37/-0.11 Osvalenie B: 103
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 32/-0.08 Končatiny: 110
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 87 Vemeno: 101
Produkčný život 97 Dojiteľnosť: 120 Telenie: 115
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 90
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 113
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 112
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 113
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 129
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 128
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 74
Dĺžka vemena krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 12/2017