SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

EVEREST

ERMUT / WINNIPEG  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: EGE-015
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (4426) 2885 4,11 119 3,12 90
1. laktácie (2932) 7739 4,17 323 3,41 264
2. laktácie (244) 8113 4,12 334 3,58 290
  • vynikajúca produkcia
  • ideálny na jalovice
  • výborné končatiny
DE a AT a CZ
GZW/R: 122/99 Mlieko Kg: 1026 Rámec R: 96
FW: 106 Tuk kg/% : 35/-0.09 Bielk.: 103
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 31/-0.06 Končatiny: 109
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 86 Vemeno: 99
Produkčný život 94 Dojiteľnosť: 120 Telenie: 114
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 90
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 111
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 112
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 129
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 128
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 73
Dĺžka vemena krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 08/2018