SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

EVEREST

ERMUT / WINNIPEG  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: EGE-015
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (6810) 2876 4,09 118 3,12 90
1.laktácie (5767) 7751 4,14 321 3,41 265
2.laktácie (3205) 8493 4,13 351 3,54 300
3.laktácie (992) 9173 4,11 377 3,47 318
  • vynikajúca produkcia
  • ideálny na jalovice
  • výborné končatiny
DE a AT a CZ
GZW/R: 118/99 Mlieko Kg: 962 Rámec R: 97
FW: 105 Tuk kg/% : 34/-0.07 Osvalenie: 103
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 29/-0.06 Končatiny: 107
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 85 Vemeno: 98
Produkčný život 91 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 113
Kappa C: AA Beta C: A2A2

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 111
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 126
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 126
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 74
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky čisté 100