SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

EVEREST

ERMUT / WINNIPEG  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: EGE-015
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (6093) 2882 4,09 118 3,12 90
1. laktácie (4896) 7733 4,15 321 3,41 264
2. laktácie (2099) 8471 4,14 351 3,54 300
3.laktácie (149) 8962 4,07 364 3,5 313
  • vynikajúca produkcia
  • ideálny na jalovice
  • výborné končatiny
DE a AT a CZ
GZW/R: 122/99 Mlieko Kg: 1026 Rámec R: 96
FW: 106 Tuk kg/% : 35/-0.09 Osvalenie: 103
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 31/-0.06 Končatiny: 109
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 86 Vemeno: 99
Produkčný život 94 Dojiteľnosť: 120 Telenie: 114
Kappa C: AA Beta C: A2A2

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 112
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 112
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 128
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 127
P.štvrte-upnutie voľné pevné 100
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 73
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 08/2018