SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

VOBERG

VOGT / MELENAOS  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: VOG-001
  • výborné vemená
  • výrazné zlepšenie zložiek mlieka
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/68 Mlieko Kg: -122 Rámec R: 108
FW: 100 Tuk kg/% : 8/0.18 Osvalenie: 89
Prírastky: 97 Bielk. kg/% 1/0.08 Končatiny: 99
Mäso trieda: 92 Som. bunky: 112 Vemeno: 115
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 103
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 119
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 08/2018