SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

VOBERG

VOGT / MELENAOS  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: VOG-001
  • výborné vemená
  • výrazné zlepšenie zložiek mlieka
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 105/68 Mlieko Kg: -198 Rámec R: 109
FW: 101 Tuk kg/% : 5/0.17 Osvalenie: 89
Prírastky: 98 Bielk. kg/% -2/0.07 Končatiny: 98
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 111 Vemeno: 113
Produkčný život 103 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 110
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 107
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 108