SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

VOBERG

VOGT / MELENAOS  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: VOG-001
  • výborné vemená
  • výrazné zlepšenie zložiek mlieka
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 108/68 Mlieko Kg: -138 Rámec R: 109
FW: 100 Tuk kg/% : 7/0.17 Osvalenie: 89
Prírastky: 97 Bielk. kg/% 0/0.07 Končatiny: 99
Mäso trieda: 92 Som. bunky: 112 Vemeno: 114
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 94 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 110
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 107
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 119
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2018