SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

RAICHLE

ROUND UP / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-047
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (319) 2513 3,88 98 3,16 79
1. laktácie (275)  6857  3,97  272  3,37  231
2. laktácie (86)  7654  4,00  307  3,46  300
  • ideálny na jalovice
  • nízky obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 106/97 Mlieko Kg: 438 Rámec R: 97
FW: 102 Tuk kg/% : -12/-0.38 Osvalenie: 95
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 11/-0.06 Končatiny: 105
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 113 Vemeno: 99
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 123
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 08/2018