SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

RAICHLE

ROUND UP / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-047
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (3319) 2598 3,87 100 3,15 82
1. laktácie (1428)  7187  3,92  282  3,38  243
2. laktácie (272)  7521  3,95  297  3,44  259
3.laktácie (150) 8022 3,95 317 3,43 275
  • ideálny na jalovice
  • nízky obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 103/98 Mlieko Kg: 417 Rámec R: 97
FW: 102 Tuk kg/% : -13/-0.39 Osvalenie: 93
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 10/-0.06 Končatiny: 106
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 110 Vemeno: 100
Produkčný život 103 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 121
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 97
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 103