SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

RAICHLE

ROUND UP / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-047
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (319) 2513 3,88 98 3,16 79
1. laktácie (275)  6857  3,97  272  3,37  231
2. laktácie (86)  7654  4,00  307  3,46  300
  • ideálny na jalovice
  • nízky obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 105/98 Mlieko Kg: 457 Rámec R: 97
FW: 102 Tuk kg/% : -10/-0.36 Osvalenie: 94
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 11/-0.06 Končatiny: 105
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 111 Vemeno: 100
Produkčný život 102 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 122
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 12/2018