SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

VABENE

VANSTEIN / RESS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RAO-044
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (222)  7001 4,07 285 3,35 235
2. laktácie (141)  7802  4,17  325  3,42  267
3. laktácie (58)  7981  4,17  333  3,38  270
DE a AT
GZW/R: 103/98 Mlieko Kg: 342 Rámec R: 104
FW: 116 Tuk kg/% : 6/-0.11 Osvalenie: 99
Prírastky: 123 Bielk. kg/% 9/-0.04 Končatiny: 88
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 100 Vemeno: 100
Produkčný život 91 Dojiteľnosť: 92 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 85
Sponka mäkka
strmá 88
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 08/2018