SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

VABENE

VANSTEIN / RESS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RAO-044
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (222)  7001 4,07 285 3,35 235
2. laktácie (141)  7802  4,17  325  3,42  267
3. laktácie (58)  7981  4,17  333  3,38  270
DE a AT
GZW/R: 101/98 Mlieko Kg: 316 Rámec R: 104
FW: 116 Tuk kg/% : 6/-0.1 Osvalenie: 99
Prírastky: 123 Bielk. kg/% 8/-0.04 Končatiny: 88
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 99 Vemeno: 100
Produkčný život 93 Dojiteľnosť: 92 Telenie: 110
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 85
Sponka mäkka
strmá 88
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 107
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018