SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WISMUT

WILDWUCHS / VANSTEIN  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLD-001
  • výborný obsah zložiek
  • extrémny produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 121/90 Mlieko Kg: -14 Rámec R: 105
FW: 97 Tuk kg/% : 19/0.26 Bielk.: 99
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 19/0.26 Končatiny: 108
Mäso trieda: 98 Som. bunky: 99 Vemeno: 112
Produkčný život 111 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 115
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 96
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 87
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 96
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 126
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 04/2018