SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HIERHER

HENDORF / REUMUT  |  NAR:  2017  | ŠT-REG: HRA-008

 

  • vynikajúca produkcia mlieka
  • predlžuje produkčný život
  • ľahké telenie
DE-AT-CZ
GZW/R: 136/61 Mlieko Kg: 1143 Rámec R: 94
FW: 99 Tuk kg/% : 49/0.02 Osvalenie: 89
Prírastky: 86 Bielk. kg/% 41/0.01 Končatiny: 110
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 105 Vemeno: 109
Produkčný život 118 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 130
Kappa C: AA Beta C: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 93
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 83
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2018