SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HIERHER

HENDORF / REUMUT  |  NAR:  2017  | ŠT-REG: HRA-008

 

  • vynikajúca produkcia mlieka
  • predlžuje produkčný život
  • ľahké telenie
DE-AT-CZ
GZW/R: 135/61 Mlieko Kg: 1086 Rámec R: 95
FW: 100 Tuk kg/% : 45/0 Osvalenie: 89
Prírastky: 88 Bielk. kg/% 39/0.01 Končatiny: 110
Mäso trieda: 91 Som. bunky: 104 Vemeno: 108
Produkčný život 116 Dojiteľnosť: 111 Telenie: 130
Kappa C: AA Beta C: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 93
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 97
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 84
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 107
Čistota vemena pacecky
čisté 109