SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

ZEFIR

ZEPTER / MINT  |  NAR:  2017  | ŠT-REG: ZER-001

M:Sahne

  • vynikajúca produkcia mlieka
  • predlžuje produkčný život
  • ľahké telenie
DE-AT-CZ
GZW/R: 132/65 Mlieko Kg: 1078 Rámec R: 100
FW: 100 Tuk kg/% : 42/-0.04 Osvalenie: 87
Prírastky: 96 Bielk. kg/% 34/-0.04 Končatiny: 119
Mäso trieda: 97 Som. bunky: 105 Vemeno: 107
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 122 Telenie: 111
Kappa C: AA Beta C: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 93
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 114
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 103
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky čisté 100