SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WESER

WILLE / INDER  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-011
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (271) 2728 3,98 109 3,16 86
 1.laktacia (164)  7540 4,06 306 3,42 258
  • ľahké telenie
  • vynikajúca vlastná plodnosť +4%
  • vyrovnaný typ
AT-DE-CZ
GZW/R: 130/91 Mlieko Kg: 1186 Rámec R: 122
FW: 106 Tuk kg/% : 42/-0.08 Osvalenie: 102
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 46/0.05 Končatiny: 104
Mäso trieda: 103 Som. bunky: 82 Vemeno: 96
Produkčný život 96 Dojiteľnosť: 114 Telenie: 113
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 118
Dĺžka panvy krátka
dlhá 124
Šírka panvy úzka
široká 120
Hĺbka tela plytké
hlboké 117
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 108
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 119
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 84
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 88
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 104