SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WOHLTAT

WILLE / POLARI  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (313) 2640 4,19  111 3,35 88
1. laktácie (4) 7193 3,76 271 3,63

261

 

  • dlhý produkčný život
  • veľmi dobré znaky zdravia
  • vysoká produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
DE a AT
GZW/R: 133/98 Mlieko Kg: 839 Rámec R: 93
FW: 113 Tuk kg/% : 24/-0.13 Bielk.: 101
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 36/0.08 Končatiny: 102
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 107 Vemeno: 93
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 110 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 93
Šírka panvy úzka
široká 89
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 117
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 85
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 92
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka vemena krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 88
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 04/2018