SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WOHLTAT

WILLE / POLARI  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (313) 2640 4,19  111 3,35 88
1. laktácie (4) 7193 3,76 271 3,63

261

 

  • dlhý produkčný život
  • veľmi dobré znaky zdravia
  • vysoká produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
DE a AT
GZW/R: 131/97 Mlieko Kg: 687 Rámec R: 93
FW: 113 Tuk kg/% : 18/-0.13 Osvalenie B: 99
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 32/0.1 Končatiny: 102
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 107 Vemeno: 93
Produkčný život 112 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 92
Šírka panvy úzka
široká 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 87
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 118
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 84
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka vemena krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 12/2017