SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

MAILAND

MG / ZAHNER  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: MG-001  | Podiel %R holsteina:7
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (32) 2840 3,9 111 3,22 92
           
           

 

  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 122/89 Mlieko Kg: 584 Rámec R: 117
FW: 115 Tuk kg/% : 26/0.03 Bielk.: 100
Prírastky: 122 Bielk. kg/% 29/0.1 Končatiny: 100
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 104 Vemeno: 99
Produkčný život 99 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 98
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 114
Šírka panvy úzka
široká 118
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 118
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 113
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 112
Sponka mäkka
strmá 93
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka vemena krátke
dlhé 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 85
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 88
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 04/2018