SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HUBRAUM

HUTERA / MANITOBA  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1011) 2895 3,98 115 3,12 90
1.laktácie (114) 7718 4,19 323 3,41 263
  • vlastná plodnosť +1%
  • harmonický typ
  • ľahko dojiteľné dcéry
DE a AT
GZW/R: 117/95 Mlieko Kg: 901 Rámec R: 111
FW: 92 Tuk kg/% : 50/0.14 Osvalenie: 103
Prírastky: 98 Bielk. kg/% 25/-0.08 Končatiny: 106
Mäso trieda: 102 Som. bunky: 87 Vemeno: 103
Produkčný život 94 Dojiteľnosť: 108 Telenie: 109
Kappa C: AB Beta C: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 111
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 82
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 115
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 94
Čistota vemena pacecky
čisté 104