SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

MINNESOTA

MANITOBA / WEINOLD  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: MAF-038  | Podiel %R holsteina:5
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (95 ) 2615 3,96 104 3,22 84
1. laktácie (89)  6953 4,09 284 3,41 237
2. laktácie (72)  8396 4,19 352  3,50  294
3. laktácie (29)  9691 4,12 400  3,48  337
  • vysoká produkcia mlieka
  • výborné končatiny
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
DE a AT
GZW/R: 119/89 Mlieko Kg: 849 Rámec R: 114
FW: 90 Tuk kg/% : 18/-0.21 Osvalenie B: 85
Prírastky: 94 Bielk. kg/% 23/-0.09 Končatiny: 114
Mäso trieda: 83 Som. bunky: 104 Vemeno: 107
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 105 Telenie: 86
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 119
Dĺžka panvy krátka
dlhá 117
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 119
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 114
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 116
Dĺžka vemena krátke
dlhé 107
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2017