SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

MINNESOTA

MANITOBA / WEINOLD  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: MAF-038  | Podiel %R holsteina:5
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (95 ) 2615 3,96 104 3,22 84
1. laktácie (89)  6953 4,09 284 3,41 237
2. laktácie (72)  8396 4,19 352  3,50  294
3. laktácie (29)  9691 4,12 400  3,48  337
  • vysoká produkcia mlieka
  • výborné končatiny
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
DE a AT
GZW/R: 117/90 Mlieko Kg: 807 Rámec R: 115
FW: 87 Tuk kg/% : 16/-0.21 Bielk.: 84
Prírastky: 91 Bielk. kg/% 22/-0.08 Končatiny: 116
Mäso trieda: 82 Som. bunky: 104 Vemeno: 108
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 106 Telenie: 87
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 120
Dĺžka panvy krátka
dlhá 115
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 108
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 120
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 117
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 116
Dĺžka vemena krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 04/2018