SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

ELROND

EVEREST / WALDBRAND  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: ERT-001  | Podiel %R holsteina:8
  • vysoké prírastky
  • ľahké telenie
  • harmonický typ
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/66 Mlieko Kg: 672 Rámec R: 111
FW: 108 Tuk kg/% : 21/-0.09 Bielk.: 109
Prírastky: 115 Bielk. kg/% 18/-0.07 Končatiny: 101
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 98 Vemeno: 106
Produkčný život 93 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 113
Šírka panvy úzka
široká 115
Hĺbka tela plytké
hlboké 116
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 96
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 95
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 96
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 04/2018