SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (168) 2729 3,84 105 3,10 85
1. laktácie (84) 7464 3,92 293 3,35 250
2. laktácie ()          
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
GZW/R: 114/90 DE-AT-CZ december 2019

Mlieko Mw: 112
Mlieko Kg: 792 Tuk kg/% : 14/-0.23 Bielk. kg/%: 20/-0.09

Mäso Fw: 108
Prírastky: 107 Jatočná výťaž.: 102 Mäso trieda: 110

Fitness Fit: 99
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 115 Som. bunky: 89
Telenie: 103 Vitalita: 107 Plodnosť: 94
Zdravie vemena: 88 Kappa C: b Beta C: a

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 92
Osvalenie min
max 111
Končatiny min
max 93
Vemeno min
max 90
Výška v krížoch malá
veľká 88
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 86
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 86
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 86
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 79
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Rozm. zad. ceckov min
max 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 90
Čistota vemena pacecky
čisté 105