SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/84 Mlieko Kg: 804 Rámec R: 91
FW: 110 Tuk kg/% : 13/-0.24 Osvalenie: 110
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 18/-0.12 Končatiny: 94
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 87 Vemeno: 89
Produkčný život 97 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 104
Kappa C: b Beta C: a

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 87
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 85
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 83
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 95
Hĺbka vemena hlboké
plytké 80
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 106
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 08/2018