SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/84 Mlieko Kg: 804 Rámec R: 91
FW: 110 Tuk kg/% : 13/-0.24 Bielk.: 110
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 18/-0.12 Končatiny: 94
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 87 Vemeno: 89
Produkčný život 97 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 89
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 90
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 86
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 86
Dĺžka vemena krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 08/2018