SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/86 Mlieko Kg: 876 Rámec R: 93
FW: 109 Tuk kg/% : 17/-0.24 Osvalenie: 112
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 19/-0.14 Končatiny: 95
Mäso trieda: 110 Som. bunky: 87 Vemeno: 90
Produkčný život 97 Dojiteľnosť: 115 Telenie: 103
Kappa C: b Beta C: a

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 90
Dĺžka panvy krátka
dlhá 96
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 84
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 82
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 84
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 81
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 94
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018