SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (168) 2729 3,84 105 3,10 85
1. laktácie (84) 7464 3,92 293 3,35 250
2. laktácie ()          
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/88 Mlieko Kg: 823 Rámec R: 94
FW: 109 Tuk kg/% : 14/-0.24 Osvalenie: 112
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 18/-0.13 Končatiny: 94
Mäso trieda: 110 Som. bunky: 91 Vemeno: 88
Produkčný život 101 Dojiteľnosť: 116 Telenie: 104
Kappa C: b Beta C: a

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 85
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 82
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 84
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 81
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 91
Čistota vemena pacecky
čisté 106