SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

BOSSI

BUSSERL / EILIG  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: BSL-001
  • outcrosová línia
  • výborný kombinovaný typ
  • ľahké telenie
  • vysoké prírastky
DE-AT-CZ
GZW/R: 115/73 Mlieko Kg: 862 Rámec R: 92
FW: 110 Tuk kg/% : 15/-0.25 Osvalenie B: 105
Prírastky: 109 Bielk. kg/% 22/-0.1 Končatiny: 95
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 95 Vemeno: 101
Produkčný život 103 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 106
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 89
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 100
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 87
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 88
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 89
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Dĺžka vemena krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 12/2017