SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

ZORBA

ZAUBER / RESS  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: ZAR-001
  • vysoký obsah tuku
  • zlepšuje obsah somatických buniek v mlieku
  • výrazne predlžuje  produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 115/68 Mlieko Kg: 263 Rámec R: 96
FW: 100 Tuk kg/% : 18/0.1 Bielk.: 105
Prírastky: 102 Bielk. kg/% 6/-0.04 Končatiny: 118
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 108 Vemeno: 103
Produkčný život 118 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 99
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 92
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 116
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 114
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka vemena krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 04/2018