SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

INDIAN

INDER / WATERBERG  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RSS-022  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (75) 6880 4,33 298 3,49 240
2. laktácie (57) 7455 4,34 324 3,58 267
3. laktácie (30) 7950 4,35 346 3,51 279
  • vysoký obsah zložiek
  • výborná mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 114/92 Mlieko Kg: 601 Rámec R: 87
FW: 109 Tuk kg/% : 38/0.16 Osvalenie: 87
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 22/0.01 Končatiny: 87
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 85 Vemeno: 98
Produkčný život 90 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 97
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 84
Dĺžka panvy krátka
dlhá 88
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 88
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 125
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 86
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 102
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 91
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 12/2018