SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

INDIAN

INDER / WATERBERG  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RSS-022  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (75) 6880 4,33 298 3,49 240
2. laktácie (57) 7455 4,34 324 3,58 267
3. laktácie (30) 7950 4,35 346 3,51 279
  • vysoký obsah zložiek
  • výborná mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 114/89 Mlieko Kg: 669 Rámec R: 88
FW: 109 Tuk kg/% : 38/0.13 Osvalenie B: 89
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 24/0.01 Končatiny: 90
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 88 Vemeno: 101
Produkčný život 89 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 99
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 85
Dĺžka panvy krátka
dlhá 88
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 91
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 127
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 86
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 12/2017