SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

INDIAN

INDER / WATERBERG  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RSS-022  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (279) 2652 4,15 110 3,16 84
1.laktácie (191) 7100 4,29 305 3,48 247
2. laktácie (71) 7547 4,30 324 3,57 270
3.laktácie (39) 8054 4,33 349 3,49 281
  • vysoký obsah zložiek
  • výborná mäsová úžitkovosť
GZW/R: 107/94 DE-AT-CZ december 2019

Mlieko Mw: 118
Mlieko Kg: 549 Tuk kg/% : 34/0.14 Bielk. kg/%: 20/0.01

Mäso Fw: 109
Prírastky: 107 Jatočná výťaž.: 102 Mäso trieda: 112

Fitness Fit: 82
Produkčný život: 85 Dojiteľnosť: 112 Som. bunky: 83
Telenie: 96 Vitalita: 111 Plodnosť: 87
Zdravie vemena: 82 Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 87
Osvalenie min
max 88
Končatiny min
max 84
Vemeno min max 100
Výška v krížoch malá
veľká 85
Dĺžka panvy krátka
dlhá 89
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 113
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 85
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 125
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 86
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Rozm. zad. ceckov min
max 102
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 104