SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

INDIAN

INDER / WATERBERG  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RSS-022  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (75) 6880 4,33 298 3,49 240
2. laktácie (57) 7455 4,34 324 3,58 267
3. laktácie (30) 7950 4,35 346 3,51 279
  • vysoký obsah zložiek
  • výborná mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 113/91 Mlieko Kg: 622 Rámec R: 87
FW: 108 Tuk kg/% : 36/0.12 Bielk.: 87
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 23/0.01 Končatiny: 88
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 87 Vemeno: 98
Produkčný život 90 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 98
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 83
Dĺžka panvy krátka
dlhá 87
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 125
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 86
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 08/2018