SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

INDIAN

INDER / WATERBERG  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RSS-022  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (279) 2652 4,15 110 3,16 84
1.laktácie (191) 7100 4,29 305 3,48 247
2. laktácie (71) 7547 4,30 324 3,57 270
3.laktácie (39) 8054 4,33 349 3,49 281
  • vysoký obsah zložiek
  • výborná mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 110/93 Mlieko Kg: 581 Rámec R: 88
FW: 109 Tuk kg/% : 36/0.14 Osvalenie: 88
Prírastky: 107 Bielk. kg/% 21/0 Končatiny: 88
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 83 Vemeno: 97
Produkčný život 88 Dojiteľnosť: 115 Telenie: 97
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 85
Dĺžka panvy krátka
dlhá 89
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 93
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 88
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 125
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 85
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 105