SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

OTHELLO

HUPSOL / VANSTEIN  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HUS-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (183)  2649 3,86 102 3,03 80
1. laktácie (168)  7278  4,00  291 3,22  234
2. laktácia (93)  8141 4,12 335

3,37

274
3. laktácia (2) 7651 4,02 308

3,36

257
  • vlastná plodnosť +1%
  • Výborné prírastky
  • vynikajúce vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 116/92 Mlieko Kg: 797 Rámec R: 115
FW: 95 Tuk kg/% : 15/-0.22 Bielk.: 89
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 15/-0.16 Končatiny: 98
Mäso trieda: 92 Som. bunky: 92 Vemeno: 119
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 106
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 115
Dĺžka panvy krátka
dlhá 118
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka
strmá 91
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 121
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Dĺžka vemena krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 112
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 122
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 04/2018