SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

HOCHWURZE

HOCHKOGL / MADERA  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HW-045
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (66) 2688 3,68 99 3,12 84
1. laktácie (62) 7134 3,89 277 3,34 238
2. laktácie (55) 8060 3,97 320 3,41 275
3. laktácie (42) 8455 4,00 338 3,41 289
  • výrazne znižuje obsah somatických buniek
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/88 Mlieko Kg: 760 Rámec R: 103
FW: 87 Tuk kg/% : 4/-0.33 Osvalenie B: 99
Prírastky: 93 Bielk. kg/% 18/-0.1 Končatiny: 100
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 109 Vemeno: 99
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 105 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 88
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 121
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Dĺžka vemena krátke
dlhé 103
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 115
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2017