SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

HOCHWURZE

HOCHKOGL / MADERA  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HW-045
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (66) 2688 3,68 99 3,12 84
1. laktácie (62) 7134 3,89 277 3,34 238
2. laktácie (55) 8060 3,97 320 3,41 275
3. laktácie (42) 8455 4,00 338 3,41 289
  • výrazne znižuje obsah somatických buniek
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/90 Mlieko Kg: 742 Rámec R: 104
FW: 88 Tuk kg/% : 4/-0.33 Bielk.: 100
Prírastky: 93 Bielk. kg/% 18/-0.1 Končatiny: 100
Mäso trieda: 95 Som. bunky: 111 Vemeno: 100
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 105 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 90
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 122
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka vemena krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 116
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 04/2018