SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

HEIDUCK

HUMID / DIONIS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HUS-011  | Podiel %R holsteina:8

 

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100. dni (850) 2585 3,93 102 3,18 82
1. laktácie (155 6755 4,11 278 3,34 225
2. laktácie (90) 7454 4,16 310 3,41 254
3. laktácie (51) 8198 4,04 332 3,36 276
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • výborné vemená
  • vlastná plodnosť +1%

 

DE a AT
GZW/R: 126/97 Mlieko Kg: 473 Rámec R: 106
FW: 121 Tuk kg/% : 9/-0.13 Bielk.: 103
Prírastky: 119 Bielk. kg/% 14/-0.04 Končatiny: 96
Mäso trieda: 116 Som. bunky: 104 Vemeno: 105
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 103 Telenie: 100
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 109
Šírka panvy úzka
široká 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné pevné 100
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 97
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka vemena krátke
dlhé 111
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 04/2018