SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

HEIDUCK

HUMID / DIONIS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: HUS-011  | Podiel %R holsteina:8

 

Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100. dni (850) 2585 3,93 102 3,18 82
1. laktácie (155 6755 4,11 278 3,34 225
2. laktácie (90) 7454 4,16 310 3,41 254
3. laktácie (51) 8198 4,04 332 3,36 276
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • výborné vemená
  • vlastná plodnosť +1%

 

DE a AT
GZW/R: 124/97 Mlieko Kg: 445 Rámec R: 106
FW: 120 Tuk kg/% : 11/-0.09 Osvalenie B: 103
Prírastky: 119 Bielk. kg/% 14/-0.02 Končatiny: 96
Mäso trieda: 115 Som. bunky: 104 Vemeno: 108
Produkčný život 101 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 100
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka panvy úzka
široká 111
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka vemena krátke
dlhé 111
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2017