SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

VOBERG

VOGT / MELENAOS  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: VOG-001  | Podiel %R holsteina:10
  • výborné vemená
  • výrazné zlepšenie zložiek mlieka
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 109/67 Mlieko Kg: -125 Rámec R: 107
FW: 100 Tuk kg/% : 8/0.17 Bielk.: 88
Prírastky: 97 Bielk. kg/% 1/0.07 Končatiny: 99
Mäso trieda: 92 Som. bunky: 113 Vemeno: 114
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka vemena krátke
dlhé 107
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 119
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 04/2018