SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

VOBERG

VOGT / MELENAOS  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: VOG-001  | Podiel %R holsteina:10
  • výborné vemená
  • výrazné zlepšenie zložiek mlieka
  • vhodný na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 112/67 Mlieko Kg: -43 Rámec R: 107
FW: 101 Tuk kg/% : 11/0.17 Osvalenie B: 88
Prírastky: 98 Bielk. kg/% 4/0.07 Končatiny: 100
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 114 Vemeno: 115
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 106
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 112
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 91
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 112
Dĺžka vemena krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 121
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2017