SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

VABENE

VANSTEIN / RESS  |  NAR:  2008  | ŠT-REG: RAO-044
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (222)  7001 4,07 285 3,35 235
2. laktácie (141)  7802  4,17  325  3,42  267
3. laktácie (58)  7981  4,17  333  3,38  270
DE a AT
GZW/R: 102/97 Mlieko Kg: 357 Rámec R: 104
FW: 117 Tuk kg/% : 5/-0.12 Bielk.: 99
Prírastky: 123 Bielk. kg/% 9/-0.05 Končatiny: 89
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 99 Vemeno: 101
Produkčný život 92 Dojiteľnosť: 92 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 86
Sponka mäkka
strmá 89
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka vemena krátke
dlhé 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 04/2018