SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

RAICHLE

ROUND UP / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-047  | Podiel %R holsteina:10
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (319) 2513 3,88 98 3,16 79
1. laktácie (275)  6857  3,97  272  3,37  231
2. laktácie (86)  7654  4,00  307  3,46  300
  • ideálny na jalovice
  • nízky obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 105/96 Mlieko Kg: 442 Rámec R: 100
FW: 102 Tuk kg/% : -9/-0.34 Osvalenie B: 97
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 11/-0.06 Končatiny: 103
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 116 Vemeno: 98
Produkčný život 100 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 123
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka vemena krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 103


Dáta aktualizovane k 12/2017