SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

RAICHLE

ROUND UP / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-047  | Podiel %R holsteina:10
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (319) 2513 3,88 98 3,16 79
1. laktácie (275)  6857  3,97  272  3,37  231
2. laktácie (86)  7654  4,00  307  3,46  300
  • ideálny na jalovice
  • nízky obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 106/97 Mlieko Kg: 467 Rámec R: 97
FW: 102 Tuk kg/% : -11/-0.37 Bielk.: 94
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 10/-0.08 Končatiny: 104
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 114 Vemeno: 98
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 123
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 96
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 94
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 90
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 04/2018