SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

ISENTAL

IDIOM / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RSS-021
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (194) 2573 3,83 99 3,05 79
1. laktácie (170) 6909 3,88 268 3,30 228
2. laktácie (130) 7666 3,88 297 3,40 261
3.lakácie (34) 8071 4,03 325 3,34 270
  • veľmi dobré zatriedenie mäsa
  • optimálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 111/92 Mlieko Kg: 738 Rámec R: 93
FW: 108 Tuk kg/% : 9/-0.27 Bielk.: 107
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 11/-0.18 Končatiny: 98
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 112 Vemeno: 94
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 106
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 92
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 93
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 119
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 88
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 94
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena hlboké
plytké 85
Dĺžka vemena krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 96
Čistota vemena pacecky
čisté 102


Dáta aktualizovane k 08/2018