SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

ISENTAL

IDIOM / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RSS-021
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (194) 2573 3,83 99 3,05 79
1. laktácie (170) 6909 3,88 268 3,30 228
2. laktácie (130) 7666 3,88 297 3,40 261
3.lakácie (34) 8071 4,03 325 3,34 270
  • veľmi dobré zatriedenie mäsa
  • optimálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 110/93 Mlieko Kg: 701 Rámec R: 93
FW: 108 Tuk kg/% : 8/-0.26 Osvalenie: 107
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 10/-0.18 Končatiny: 98
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 112 Vemeno: 93
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 105
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 92
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 94
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 119
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 87
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 92
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 84
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 102


Dáta aktualizovane k 12/2018