SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

RUFUSS

RUREX / REPTEIT  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RMN-023  | Podiel %R holsteina:6
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (552) 6511 4,26 278 3,46 225
2. laktácie (191)  7275  4,30  313  3,63  264
3. laktácie (32)  7374  4,35  321  3,56  263
  •  mimoriadny obsah zložiek
  • vysoké prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
DE-AT-CZ
GZW/R: 111/97 Mlieko Kg: -63 Rámec R: 99
FW: 103 Tuk kg/% : 12/0.19 Bielk.: 96
Prírastky: 108 Bielk. kg/% 9/0.15 Končatiny: 108
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 109 Vemeno: 95
Produkčný život 99 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 96
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 115
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 117
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 89
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Hĺbka vemena hlboké
plytké 92
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 04/2018