SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

RUFUSS

RUREX / REPTEIT  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RMN-023  | Podiel %R holsteina:6
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
1. laktácie (552) 6511 4,26 278 3,46 225
2. laktácie (191)  7275  4,30  313  3,63  264
3. laktácie (32)  7374  4,35  321  3,56  263
  •  mimoriadny obsah zložiek
  • vysoké prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
DE-AT-CZ
GZW/R: 113/97 Mlieko Kg: -7 Rámec R: 100
FW: 102 Tuk kg/% : 14/0.19 Osvalenie B: 96
Prírastky: 109 Bielk. kg/% 11/0.15 Končatiny: 108
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 111 Vemeno: 96
Produkčný život 101 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 97
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 115
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 112
Paznecht nízky
vysoký 118
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 90
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 92
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 108


Dáta aktualizovane k 12/2017