SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (74) 2554 3,97 101 3,15 80
1. laktácie (70) 6928 4,05 280 3,38 234
2. laktácie (47) 8264  3,97 328 3,38 280
3. laktácie (27) 8763 4,04 354 3,4 298
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
DE a AT
GZW/R: 108/87 Mlieko Kg: 738 Rámec R: 105
FW: 104 Tuk kg/% : 12/-0.22 Osvalenie B: 113
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 12/-0.17 Končatiny: 113
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 92 Vemeno: 102
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 115 Telenie: 110
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 95
Dĺžka vemena krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 101


Dáta aktualizovane k 12/2017