SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (552) 2549 3,94 100 3,12 80
1. laktácie (222) 6955 3,99 278 3,37 235
2. laktácie (50) 8178  3,97 325 3,39 277
3. laktácie (42) 8517 4,05 345 3,37 287
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 101/96 DE a AT december 2019

Mlieko Mw: 101
Mlieko Kg: 357 Tuk kg/% : 0/-0.19 Bielk. kg/%: 3/-0.12

Mäso Fw: 108
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: 101 Mäso trieda: 108

Fitness Fit: 95
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 113 Som. bunky: 88
Telenie: 106 Vitalita: 93 Plodnosť: 96
Zdravie vemena: 89 Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min
max 109
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 94
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 85
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 93
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 94
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 92
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Rozm. zad. ceckov min
max 86
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 91
Čistota vemena pacecky
čisté 94