SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (74) 2554 3,97 101 3,15 80
1. laktácie (70) 6928 4,05 280 3,38 234
2. laktácie (47) 8264  3,97 328 3,38 280
3. laktácie (27) 8763 4,04 354 3,4 298
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
DE a AT
GZW/R: 107/91 Mlieko Kg: 551 Rámec R: 102
FW: 110 Tuk kg/% : 6/-0.21 Bielk.: 111
Prírastky: 115 Bielk. kg/% 9/-0.13 Končatiny: 111
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 90 Vemeno: 97
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 119 Telenie: 108
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Dĺžka vemena krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 96
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 08/2018