SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (74) 2554 3,97 101 3,15 80
1. laktácie (70) 6928 4,05 280 3,38 234
2. laktácie (47) 8264  3,97 328 3,38 280
3. laktácie (27) 8763 4,04 354 3,4 298
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
DE a AT
GZW/R: 105/93 Mlieko Kg: 521 Rámec R: 101
FW: 109 Tuk kg/% : 4/-0.22 Osvalenie: 111
Prírastky: 114 Bielk. kg/% 8/-0.12 Končatiny: 110
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 89 Vemeno: 96
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 93
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2018