SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (74) 2554 3,97 101 3,15 80
1. laktácie (70) 6928 4,05 280 3,38 234
2. laktácie (47) 8264  3,97 328 3,38 280
3. laktácie (27) 8763 4,04 354 3,4 298
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
DE a AT
GZW/R: 107/91 Mlieko Kg: 551 Rámec R: 102
FW: 110 Tuk kg/% : 6/-0.21 Osvalenie: 111
Prírastky: 115 Bielk. kg/% 9/-0.13 Končatiny: 111
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 90 Vemeno: 97
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 119 Telenie: 108
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 93
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 08/2018