SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

RASTHOF

ROUND UP / EILIG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-034
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (552) 2549 3,94 100 3,12 80
1. laktácie (222) 6955 3,99 278 3,37 235
2. laktácie (50) 8178  3,97 325 3,39 277
3. laktácie (42) 8517 4,05 345 3,37 287
  • vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • veľmi dobre utvárané končatiny
  • vhodný na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
DE a AT
GZW/R: 104/94 Mlieko Kg: 431 Rámec R: 101
FW: 109 Tuk kg/% : 3/-0.18 Osvalenie: 110
Prírastky: 114 Bielk. kg/% 7/-0.1 Končatiny: 109
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 90 Vemeno: 96
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 114 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 94
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 85
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 92
Čistota vemena pacecky
čisté 97