SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HARIBO

HUTERA / RUREX  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (13) 2866 3,97 114 3,07 80
  • vynikajúca produkcia mlieka
  • ideálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +1%
DE-AT-CZ
GZW/R: 127/85 Mlieko Kg: 1078 Rámec R: 96
FW: 98 Tuk kg/% : 47/0.02 Osvalenie: 115
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 37/-0.01 Končatiny: 114
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 96 Vemeno: 103
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 120
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 93
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 99
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 82
Sponka mäkka
strmá 118
Paznecht nízky
vysoký 128
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 112
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 103


Dáta aktualizovane k 12/2018