SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HARIBO

HUTERA / RUREX  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-001
  • vynikajúca produkcia mlieka
  • ideálny na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/76 Mlieko Kg: 916 Rámec R: 103
FW: 98 Tuk kg/% : 53/0.18 Osvalenie: 110
Prírastky: 98 Bielk. kg/% 36/0.04 Končatiny: 117
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 97 Vemeno: 109
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 121
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 99
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 89
Sponka mäkka
strmá 116
Paznecht nízky
vysoký 122
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 103
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 08/2018