SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HARIBO

HUTERA / RUREX  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-001
  • vynikajúca produkcia mlieka
  • ideálny na jalovice
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/76 Mlieko Kg: 916 Rámec R: 103
FW: 98 Tuk kg/% : 53/0.18 Bielk.: 110
Prírastky: 98 Bielk. kg/% 36/0.04 Končatiny: 117
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 97 Vemeno: 109
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 112 Telenie: 121
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 98
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 89
Sponka mäkka
strmá 118
Paznecht nízky
vysoký 124
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka vemena krátke
dlhé 102
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 103


Dáta aktualizovane k 08/2018