SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HARIBO

HUTERA / RUREX  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (201) 2736 3,98 109 3,19 87
  • vynikajúca produkcia mlieka
  • ideálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +1%
DE-AT-CZ
GZW/R: 128/92 Mlieko Kg: 1154 Rámec R: 90
FW: 99 Tuk kg/% : 50/0.03 Osvalenie: 111
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 35/-0.07 Končatiny: 110
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 99 Vemeno: 108
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 119
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 88
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 94
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 85
Sponka mäkka
strmá 112
Paznecht nízky
vysoký 123
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 107
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 106