SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WATTKING

WATT / REUMUT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: WLB-003  | Podiel %R holsteina:6
  • vynikajúca úžitkovosť
  • super vemená
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 128/69 Mlieko Kg: 1169 Rámec R: 107
FW: 118 Tuk kg/% : 26/-0.26 Osvalenie B: 103
Prírastky: 120 Bielk. kg/% 36/-0.06 Končatiny: 99
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 95 Vemeno: 117
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 118 Telenie: 97
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 112
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 105
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky
čisté 102


Dáta aktualizovane k 12/2017