SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WATTKING

WATT / REUMUT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: WLB-003  | Podiel %R holsteina:6
  • vynikajúca úžitkovosť
  • super vemená
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 129/70 Mlieko Kg: 1144 Rámec R: 107
FW: 119 Tuk kg/% : 27/-0.23 Bielk.: 104
Prírastky: 121 Bielk. kg/% 37/-0.04 Končatiny: 99
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 95 Vemeno: 115
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 117 Telenie: 91
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 112
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 106
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 04/2018