SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WATTMEER

WATT / WALDBRAND  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLB-004  | Podiel %R holsteina:10
  • vynikajúca úžitkovosť
  • ľahké telenie
DE-AT-CZ
GZW/R: 118/71 Mlieko Kg: 636 Rámec R: 109
FW: 86 Tuk kg/% : 21/-0.06 Osvalenie: 101
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 27/0.06 Končatiny: 105
Mäso trieda: 85 Som. bunky: 118 Vemeno: 108
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 93 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

de
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 109
Šírka panvy úzka
široká 113
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 94
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 91
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 87
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 106