SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WOBBLER

WATNOX / MANDELA  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: HW-047  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (361) 2560 4,04 103 3,26 83
 1.laktacia (436)  7025 4,05 284 3,42 240
  • Ideálny na jalovice
  • Vyrovnaný typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE a AT
GZW/R: 134/98 Mlieko Kg: 1023 Rámec R: 104
FW: 107 Tuk kg/% : 23/-0.23 Bielk.: 108
Prírastky: 102 Bielk. kg/% 32/-0.04 Končatiny: 114
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 117 Vemeno: 108
Produkčný život 123 Dojiteľnosť: 102 Telenie: 119
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka vemena krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 08/2018