SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

WOBBLER

WATNOX / MANDELA  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: HW-047  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1474) 2563 3,91 100 3,12 80
 1.laktácia (1361)  6886 4,04 278 3,37 232
 2.laktácia (973) 7893 4,00 316 3,50 276
 3.laktácia (269) 8810 3,96 349 3,47 305
  • Vyrovnaný typ, super končatiny
  • nízke somatické bunky
  • výrazne predlžuje produkčný život
  • Ideálny na jalovice
GZW/R: 132/98 DE a AT december 2019

Mlieko Mw: 116
Mlieko Kg: 852 Tuk kg/% : 18/-0.21 Bielk. kg/%: 27/-0.04

Mäso Fw: 108
Prírastky: 102 Jatočná výťaž.: 104 Mäso trieda: 110

Fitness Fit: 117
Produkčný život: 122 Dojiteľnosť: 101 Som. bunky: 115
Telenie: 116 Vitalita: 109 Plodnosť: 101
Zdravie vemena: 115 Kappa C: Beta C: A1A2

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 104
Osvalenie min
max 109
Končatiny min
max 113
Vemeno min
max 108
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Rozm. zad. ceckov min
max 104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 99