SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WOBBLER

WATNOX / MANDELA  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: HW-047  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1415) 2558 3,91 100 3,12 80
 1.laktacia (1193)  6893 4,04 278 3,38 233
 2.laktacia (338 ) 8116 3,96 321 3,52 286
  • Ideálny na jalovice
  • Vyrovnaný typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE a AT
GZW/R: 134/98 Mlieko Kg: 1023 Rámec R: 104
FW: 107 Tuk kg/% : 23/-0.23 Osvalenie: 108
Prírastky: 102 Bielk. kg/% 32/-0.04 Končatiny: 114
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 117 Vemeno: 108
Produkčný život 123 Dojiteľnosť: 102 Telenie: 119
Kappa C: Beta C: A1A2

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 105
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 101


Dáta aktualizovane k 08/2018