SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WOBBLER

WATNOX / MANDELA  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: HW-047  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (361) 2560 4,04 103 3,26 83
 1.laktacia (436)  7025 4,05 284 3,42 240
  • Ideálny na jalovice
  • Vyrovnaný typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE a AT
GZW/R: 134/96 Mlieko Kg: 1032 Rámec R: 104
FW: 108 Tuk kg/% : 23/-0.23 Osvalenie B: 108
Prírastky: 103 Bielk. kg/% 32/-0.05 Končatiny: 112
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 112 Vemeno: 108
Produkčný život 122 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka vemena krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 101


Dáta aktualizovane k 12/2017