SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WOBBLER

WATNOX / MANDELA  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: HW-047  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1446) 2559 3,91 100 3,12 80
 1.laktácia (1340)  6880 4,04 278 3,37 232
 2.laktácia (803 ) 7986 3,98 318 3,50 280
 3.laktácia (93) 9211 3,91 360 3,48 320
  • Ideálny na jalovice
  • Vyrovnaný typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
DE a AT
GZW/R: 133/98 Mlieko Kg: 958 Rámec R: 104
FW: 108 Tuk kg/% : 23/-0.2 Osvalenie: 109
Prírastky: 102 Bielk. kg/% 30/-0.04 Končatiny: 114
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 116 Vemeno: 107
Produkčný život 122 Dojiteľnosť: 101 Telenie: 117
Kappa C: Beta C: A1A2

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 101