SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (361) 2560 4,04  103 3,26 83
1. laktácie (154) 7202 4,12 297 3,47

250

2.laktácie (57) 8080 4,19  339 3,55 287
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 129/94 Mlieko Kg: 623 Rámec R: 106
FW: 101 Tuk kg/% : 21/-0.06 Bielk.: 109
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 18/-0.05 Končatiny: 104
Mäso trieda: 103 Som. bunky: 123 Vemeno: 108
Produkčný život 121 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 112
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 89
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 117
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 82
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 89
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 101


Dáta aktualizovane k 04/2018