SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (361) 2560 4,04  103 3,26 83
1. laktácie (154) 7202 4,12 297 3,47

250

2.laktácie (57) 8080 4,19  339 3,55 287
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/94 Mlieko Kg: 652 Rámec R: 106
FW: 102 Tuk kg/% : 22/-0.07 Osvalenie B: 110
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 19/-0.05 Končatiny: 104
Mäso trieda: 103 Som. bunky: 122 Vemeno: 108
Produkčný život 124 Dojiteľnosť: 95 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 118
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 89
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 101


Dáta aktualizovane k 12/2017