SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WALES

WAL / MANITOBA  |  NAR:  2010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (112) 2559 3,88 99 3,11 80
1. laktácie (18) 6768 4,14 281 3,38 229
  • Výborné zatriedenie mäsa
  • Ľahké telenie
DE-AT-CZ
GZW/R: 129/87 Mlieko Kg: 1038 Rámec R: 98
FW: 105 Tuk kg/% : 27/-0.18 Bielk.: 101
Prírastky: 101 Bielk. kg/% 24/-0.14 Končatiny: 104
Mäso trieda: 107 Som. bunky: 107 Vemeno: 93
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 85
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 115
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 83
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 85
Čistota vemena pacecky
čisté 109


Dáta aktualizovane k 04/2018