SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

PERON

PEPSI / WATERBERG  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: PLI-009  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (92) 2560 3,90 100 3,05 78
 1.laktácie (76) 6835 4,13 282 3,34 228
 2.laktácie (1) 6351 4,33 275 3,73 237
  • vyrovnaný typ
  • Výborné vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 119/92 Mlieko Kg: 686 Rámec R: 100
FW: 98 Tuk kg/% : 27/-0.02 Osvalenie: 94
Prírastky: 100 Bielk. kg/% 17/-0.09 Končatiny: 108
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 105 Vemeno: 113
Produkčný život 112 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 105
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 121
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018