SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

PERON

PEPSI / WATERBERG  |  NAR:  2011  | ŠT-REG: PLI-009  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (92) 2560 3,90 100 3,05 78
 1.laktácie (76) 6835 4,13 282 3,34 228
 2.laktácie (1) 6351 4,33 275 3,73 237
  • vyrovnaný typ
  • Výborné vemená
DE-AT-CZ
GZW/R: 118/91 Mlieko Kg: 768 Rámec R: 100
FW: 101 Tuk kg/% : 28/-0.04 Osvalenie B: 93
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 19/-0.1 Končatiny: 108
Mäso trieda: 95 Som. bunky: 105 Vemeno: 114
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 105
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 98
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 105
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 122
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka vemena krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 12/2017